Tags

, ,

ACT 7 – Designing Calendars.

.

A calendar is a system of organizing days for social, religious, commercial, or administrative purposes. This is done by giving names to periods of time, typically days, weeks, months, and years. A date is the designation of a single, specific day within such a system.

Using a digital layout design program called Scribus, IES Manacor students designed some calendars using different pictures related to seasons, landscapes, animals,  cars, music and many others. Below you can see them.
.


Designed Calendars / Calendaris Dissenyats.

.

.

ACT 7 – Dissenyant Calendaris.

.

Un calendari és un sistema d’organització dels dies per a propòsits socials, religiosos, comercials o administratius. Es basa en períodes de temps, normalment dies, setmanes, mesos i anys. Una data és la designació per a un únic i concret dia dins d’aquest sistema.

Mitjançant un programa de maquetació digital anomenat Scribus els alumnes de l’IES Manacor van dissenyar calendaris emprant imatges relacionades amb les estacions, paisatges, animals, cotxes, música i altres. A continuació podeu veure’n el resultat.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

IES MANACOR – ICT TEACHER.

.

Advertisements