Tags

,

SE04. EMBARRASSING BODIES.

.

Embarrassing Bodies is a British television program, broadcast by Channel 4 in the UK and nowadays it is held every evening at Xplora channel in Spain. The program is presented by Ashley Jensen. This program has been on TV since 2007. It has had several names so far (Embarrassing illnesses).

embarrassingbodies1

It is called Embarrassing Bodies because this program is about diseases which people don’t want to show.  This program aims to help people who have disease or disorder that they don’t want to show to their doctor. Therefore they show it to the specialist in this program.

There are 3 or 4 doctors who help patients. After the first visit, their go back to the doctor and so they can see the results of the operation or the treatment. You can see the change that has  happened between before and now. The program shows that each patient has a different disease, so we can see  that there are many different diseases.

Below you can watch an episode about Neurofibromatosis:

.

.

SE04. COSSOS VERGONYOSOS.

.

Cossos vergonyosos, es un programa de la televisó anglesa Channel 4 i que a Espanya s’emet cada vespre al canal Xplora. El programa està narrat per Ashley Jensen. Aquest programa és fa des de l’any 2007. Ha passat per diversos noms durant aquest temps que el fan.

Embarrassing_Bodies

S’anomena axí perquè el programa tracta de  malalties que a la gent els  fa vergonya mostrar. Aquest programa preten ajudar a les persones que tenen alguna malaltia o algún mal  que no  volen mostrar al seu metge. Per tant ho mostren en  aquest  programa on hi ha una sèrie de metges especialitzats.

Hi ha devers 3 o 4 metges que atenen els pacients. Després de la primera visita, hi tornen anar i veuen com ha anat l’operació o el tractament que l’hi han donat. Tu pots veure el canvi entre l’abans i l’ara.

El programa consisteix amb això, cada pacient que antenen té una malaltia diferent, es tracta de veure les diferent i extranyes malalties que hi ha.


Published by

joanamariamasJoana Maria Mas.

IES MANACOR – 4ºESO.

.
.