TOUR 07. CONSTITUTION SQUARE

.

This square is situated in the town centre of Manacor and it is popular known as the “vegetables-square“. There is a market every morning from Monday to Saturday. Sale of vegetables, fruits and local products.

festes 11

Formerly Manacor’s Town Council was situated on this square. There are still some manor houses of the 18th and 19th, and beginnings of the 20th in Renaissance-Mannerist style and buildings with modernistic decoration.

The study of the ceramic material found in the wells and silos of this street has lead to reach some conclusions about the urban evolution of the town:

plaza_de_la_constitucion

  1. From an archaeological point of view, the Islamic presence in the city centre of Manacor can be confirmed.
  2. It can also be confirmed from the planimetric study of the remains, that Jaume Domenge street already existed in the Islamic period, sice all the wells are aligned with street façades.
  3. From the superficial study of the ceramic it can be seen that most of the silos were no longer used as grain stores at the end of the 17th century and the beginning of the 18th century.
  4. Analysing the urban development of the last three centuries, it is confirmed that the underground stores which have been found were used until the end of the 19th century and the beginning of the 20th century.

.

TOUR 07. PLAÇA DE LA CONSTITUCIÓ.

.

Aquesta plaça es troba situada al barri del centre de Manacor i és coneguda popularment com la plaça de ses Verdures. En ella hi ha mercat de verdurea, fruita i productes locals tots els matins de dilluns a dissabte.

Antigament l’Ajuntament de Manacor estava situat en aquest plaça. S’hi conserven encara cases senyorials  dels segles XVIII, XIX i de principi del segle XX d’estil renaixentista-manierista i edificis amb decoracions modernistes.

En aquest indret ens trobam en el bessó del centre històric de Manacor. En època medieveal hi havia la Universitat, antic Ajuntament, i és on es resolien els assumptes de caràcter administratiu i econòmic.

Durant les escavacions dutes a terme l’any 2009 es varen localitzar 28 estructures en el subsòl entre sitges, pous negres i aljubs. Les sitges servien per emmagatzemar gra. Per aquest motiu, a l’època medieveal, la plaça era coneguda com la plaça des Sitjar. Una vegada aquestes sitges varen perdre la seva utilitat, es varen emprar com a femer. Dins aquests femers trobaren material (ceràmica, metll i os) que abasta una cronologia des de l’època islàmica fins al segle XVIII.

.


pepPublished by

Pep Lluis Santandreu Garcia.

IES MANACOR – 1ST BATX.

..

.