TOUR 05. FRARET WINDMILL.

.

The flour windmill d’en Fraret is located near Manacor’s centre. The date of construction is unkown, probably in the 18th century. Its structure is formed by a tower mill, mounted on an irregular square base, consisting of two floors and three sections.

63552508

Presently it is the Ethnography centre of the History Museum of Manacor. The main purpose of this project is to explain Mallorcan peasants life, customs and work as well as popular songs.

.

TOUR 05. MOLÍ D’EN FRARET.

.

El molí de vent fariner d’en Fraret es troba a la barriada de Crist Rei, en ple nucli urbà de Manacor. Actualment es troba aïllat, envoltat pels seus quatre costats per carrers que engloben diferents illetes de cases. El fet que originàriament estigués a les afores del poble va fer que tingués una determinada altura que amb la urbanització de la zona cap a final del segle XIX, el va obligar a modificar la torre per poder captar el vent. Se’n desconeix exactament la data de construcció, però sabem que en el segle XVIII ja existien gran part dels molins de Manacor.

El nom de Fraret es deu a la darrera família de moliners propietària de l’immoble. La seva estructura és un molí de torre i base quadrada una mica irregular, de dues plantes d’altura i tres crugies.

Avui dia és la seu de la Secció Etongràfica del Museu d’Història de Manacor. Aquesta seu té com a objectius explicar les tasques de la pagesia mallorquina i mostrar els objectes que hi estan associats. Per aquest motiu, el discurs expositiu està estructurat a partir de les estacions de l’any, i s’expliquen les feines que es feien a cada una d’aquestes estacions, tot acompanyat de les glosses i cançons que popularment es cantaven.

.


tonirPublished by

Toni Ramírez Duran.

IES MANACOR – ICT TEACHER.

..

.

Advertisements