TOUR 03. SA BASSA SQUARE.

.

Situated in the centre of Manacor, the square of Sa Bassa is a meeting point for the Manacorish. It offers a wide range of shops and every Saturday morning a craft market is hold. It’s in the centre of the city and there are several paths from this square to the most important places in the city.

800px-Gegants_a_Sa_Bassa

The commercial life is very successful in this square, with a lot of bars, handmade and traditional products shops, restaurants and cafes like S’Agrícola, known for its modernist decoration similar to a casino.

SA BASSA

The square is surrounded by historical buildings of the 17th, 18th and 19th century. Time ago there was a wattering-place or drinking-through on this place.

.

TOUR 03. PLAÇA SA BASSA.

.

Situada al barri del centre de Manacor, Sa Bass és un punt de trobada per als manacorins. Ofereix una àmplia gamma de comerços i tots els dissabtes de matí s’hi ubica el mercat artesà. Avui en dia Sa Bassa és un dels llocs més populars de Manacor, sempre animada i concurrida, s’hi celebren nombrosos esdevinemts populars.

La vida commercial de Sa Bassa és plena, amb nombrosos bars, restaurants, cafeteries, tendes de roba i calçat, entre d’altres. Destaca el café S’Agricola, conegut per la seva decoració modernista similar a un casino.

Està envoltada per un conjunt historicoartístic amb l’existència de casals dels segles XVII, XVIII i XIX. Es pensa que temps enrera hi havia una bassa o abeurador per als animals d’una finca dels voltants.

.


Published by

Amanda Pascual Lyons

IES MANACOR

.

Advertisements