TOUR 02. MOSSEN ALCOVER INSTITUTE.

.

Father Antoni Maria Alcover i Sureda was born in Santa Cirga (Manacor) on 2 of February of 1862 and died on 1932. He was a modernist Majorcan writer, who wrote on a wide range of subjects including the Catholic Church, folklore and linguistics. His most famous works were a Catalan-Valencian-Balearic dictionary and the “rondalles“.

Mossen Antoni M. Alcover.

Mossen Antoni M. Alcover.

What are the “rondalles“?

The rondalles are stories that combine popular elements with real and fantastic legends. The situations and characters that appear are usually in an indeterminate space and time and may be common to different peoples and cultures. The rondalles have a character and formerly anonymous transmitted orally from generation to generation. Antoni M. Alcover collected from village to village, more than four hundred rondalles signed, which have been edited from 1886 to the present without interruption.

.

This treasure of fables always so interested people outside of Majorca, which is why the stories have been translated into Spanish, German, English, French, Romanian, Czech and Russian.

logo_alcoverhttp://www.institucioalcover.org/

The Public Institution Antoni M. Alcover was created as homage to the figure of Antoni Maria Alcover. The Institution has been the main aim of preserving, collecting and take everything in a scientific legacy of Antoni M. Alcover on one side and the other study, knowledge, research and promotion of popular culture of Mallorca. It is placed in the building Casal de can Socorrat, at Pare Andreu Fernàndez street, num. 12 in Manacor.

521797_10200362982307636_803816497_n

Mossen Alcover’s properties.

.

TOUR 02. INSTITUCIÓ MOSSÉN ALCOVER.

.

Mossèn Antoni Maria Alcover i Sureda va nèixer a una possesió a Manacor, el 12 de frebrer de 1862 I va morir a Palma el 8 de gener de 1932. Fou un escriptor mallorquí modernista, eclesiàstic, lingüista, folklorista, dissenyador de diverses esglésies i capelles i publicista. Les principals obres d’ Antoni M. Alcover foren el Diccionari català-valencià-balear I el recull de Aplec de rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó.

Què són les rondalles?

Les rondalles són narracions populars que combinen elements fantàstics amb reals i llegendes. Les situacions i els personatges que hi apareixen se solen situar en un espai i un temps indeterminats i poden ser comuns a diferents pobles i cultures. Les rondalles tenen un caràcter anònim i antigament es transmetien de manera oral de generació en generació. Antoni M. Alcover recollí, de poble en poble, més de quatre-centes rondalles signades, que s’han anat editant des del 1886 fins avui de manera ininterrompuda.

El tresor de les rondalles sempre ha interessat tant la gent de Mallorca com a la de fora; per això les rondalles s’han traduït al castellà, alemany, anglès, francès, romanès, txec i rus.

La Institució Pública Antoni M. Alcover fou creada com acte d’homenatge a la figura d’Antoni Maria Alcover. La Institució té com a finalitat principal el fet de conservar, reunir i aprofitar de manera científica tot el legat d’Antoni M. Alcover per una banda i per l’altra l’estudi, coneixença, recerca i promoció de la cultura popular mallorquina. Es troba en l’edifici Casal de can Socorrat, al carrer Pare Andreu Fernàndez, núm. 12 de Manacor.

.


mariamPublished by

Maria Miquela Benlloch

IES MANACOR – 1ºBATX.

.

Advertisements