ACT 4 – Designing Logos.

.

A logo is a graphic mark or emblem commonly used by commercial enterprises, organizations and even individuals to aid and promote instant public recognition. Bellow you can see some logos designed by IES Manacor students related to companies, organizations, events, products, services or similar items.

.

ACT 4 – Dissenyant Logotips.

.

Un logotip és una marca o emblema gràfic usat freqüentment per empreses, organismes o fins i tot persones per ajudar en el seu reconeixement públic immediat. A continuació podeu veure alguns logotips dissenyats pels alumnes de l’IES Manacor relatius a empreses, organismes, esdeveniments, productes, serveis o similars.
.


Designed Logos / Logotips Dissenyats.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

IES MANACOR – ICT TEACHER.

.

Advertisements