TB 04. MARS ATTACKS!

.

Mars Attacks! It’s a science fiction movie directed by Tim Burton in 1996. The story was written by Jonathan Gems, who based the screenplay on a series of the sixties with the same name, Mars Attacks. Tim Burton had Elfam Danny, a composer who composed soundtracks for erlier films by the well known director.

Mars Attacks! Movie Poster.

Mars Attacks! Movie Poster.

Mars Attacks! was released on 13th December 1996, winning nine million dollars. With the motto “Nice planet. We’ll take it.“, the Martians try to invade the earth. It all starts with the arrival of the aliens on the Earth, to be specific to the United States, including the president and citizens who want to see the martians. The inhabitants of the earth want to have peace and they are afraid of a possible invasion by the martians.

amb el propi president I ciutadans que desitjen veure els marcias. Els habitants de la Terra volen que hi hagi pau I temen que els marcians intentin invair la terra. Mars Attacks! És una pel·licula amb una gran quantitat d’efectes especials, amb tocs d’humor negre I de comèdia.

Mars Attacks! is a film with lots of special effects, with touches of black humor and comedy. Here is a trailer of Mars Attacks! Clearly, the special effects are not as good as the ones we have in recent films nowadays. Definitely special effects have developed a lot recently.

A recommended movie for film lovers.

Bellow you can see some nice frames extracted from the movie:

.

TB 04. MARS ATTACKS!

.

Mars Attacks! és una pel·licula de ciència ficció dirigida per Tim Burton en el 1996. La història va ser escrita per Jonathan Gems, qui es va basar el guió amb una sèrie dels anys seixanta amb el mateix nom, Mars Attacks. Tim Burton va comptar amb Danny Elfam, un compositor que va compondre bandes sonores de pel·lícules anteriors del conegut director.

Mars Attack va ser estrenada el 13 de desembre del 1996, amb una recaudació de nous milions de dòlars.

Amb el lema “Bonic planeta, ens  el quedam”, els marcians pretenen invair la terra.  Tot comença amb l’arribada dels marcians a la Terra, per ser concrets a Estats Units, amb el propi president I ciutadans que desitjen veure els marcias. Els habitants de la Terra volen que hi hagi pau I temen que els marcians intentin invair la terra. Mars Attacks! És una pel·licula amb una gran quantitat d’efectes especials, amb tocs d’humor negre I de comèdia.

Aquí tenim un trailer de Mars Attacks! Està clar que els efectes especials no són els millors de tots, ja que en els darrers anys aquests efectes s’han anat innovant I aquests, queden endarrerits.

Una pel·lícula recomanable per tots els amants del cinema.

.


mariamPublished by

Maria Miquela Benlloch Riutort

IES MANACOR – 1ºBATX.

.

Advertisements