englishACT 1. PHOTOGRAPHY VOCABULARY.

.

A still camera is a type of camera used to take photographs. Traditional cameras capture light onto photographic film. Digital cameras use electronics, usually a charge coupled device (CCD) to store digital images in computer memory inside the camera. The digital image can be transferred to a computer for later processing.

Bellow you have some vocabulary related to the part of a digital camera:

.

ACT 1. VOCABULARI SOBRE FOTOGRAFIA.

.

Una càmera fotogràfica és una càmera per a obtenir fotografies. Les càmeres tradicionals capturen la llum en una pel·lícula footgràfica. En canvi, les càmeres digitals usen l’electrònica, normalment dispositius CCD per a emmagatzemar imatges digitals dins de la memòria de la càmera. Més tard, la imatge digital pot ser transferida a l’ordinador per al seu processament.

A continuació teniu alguns termes relacionats amb les parts d’una càmera digital:

.

ENGLISH CATALAN SPANISH ITALIAN
Shutter button  Disparador Disparador Pulsante a scatto
Grip  Empunyadura  Empuñadura Impugnatura
Flash Flaix Flash Flash
Lens mount Montura d’objectiu Montura del objectivo Innesto dell’obiettivo
Buit in flash – AF assist beam Flaix incorporat  Flash incorporado Flash incorporato – luce ausiliaria
Viewfinfer Visor Visor Mirino
Display Pantalla Pantalla Display
N Dial Selecció del Mode Selección del Modo Modalità di selezione
Self shot Autodispar Autodisparo Autoscatto
Focal Plane Pla focal Plano focal Piano focale
Hot shoe Sabata del Flaix Zapata del Flash Attacco a slitta
Strap mount  Corretja  Correa Attacco della cinghia
Red eye reduction Reducció d’ulls vermells Reducción de ojos rojos Riduzione occhi rossi

gianluca  Published by

Gianluca Bramante.

.

Advertisements