TB 03. DARK SHADOWS.

.

Dark Shadows is a 2012 American horror comedy film, based on the gothic soap opera of the same name that was produced for television between 1966 and 1971. The film is directed by Tim Burton and stars Johnny Depp as Barnabas Collins, a 200-year-old vampire who has been imprisoned in a coffin.

dark_shadows_ver21

In the mid-seventeenth century the Collins family moved from Liverpool (England) to America in order to escape from a mysterious curse. But they couldn’t avoid it although they crossed the ocean. Twenty years later Barnabas Collins, son of Joshua and Naomi Collins, became a powerful man  and a Casanova too. He had the world at his feet. Barnabas broke the heart of one of the women he had: Angelique Boouchard. Angelique, who was an evil and spiteful witch, murdered Barnabas’ parents and his fiancee. Finally he  became a vampire and she buried him alive.

Johny Deep starring -

Johnny Deep as Barnabas Collins.

Two centuries later, in 1972, Barnabas gets out of the tomb and finds a different world from the one he remembered. He discovers that his house is occupied by his descendants and the owner is Elizabeth. He has to adapt to the 70’s and to a new family: Elizabeth’s brother,  Elizabeth’s rebellious daughter and other members of the family. They all have dark secrets, but he has to  succeed with the company in order to make progress with the family. Angelique Boouchard reappears in Barnabas’ life, and she wants him to love her, but he doesn’t love her.

Below you can watch the official trailer of the movie:

And some nice posters and frames extracted from the movie:

.

TB 03. OMBRES TENEBROSES.

.

Dark Shadows és una comèdia de terror americana de 2012, basada en una sèrie gòtica del mateix nom que es va produir per a la televisió entre 1966 i 1971. El film va ser dirigit pèr Tim Burton i protagonitzat per Johnny Depp en el paper de Barnabas Collins, un vampir de 200 anys que ha sigut empresonat en un féretre.

Johny Deep en el paper de .

Johnny Deep en el paper de Barnabas Collins.

A mitjan segle XVll la família Collins es trasllada de Liverpool (Anglaterra) a Amèrica per a alliberar-se d’una misteriosa maledicció. No la poden evitar encara que posin l’oceà de per mig.

Vint anys després Barnabas Collins, fill de Joshua i Naomi Collins, és un home poderós i femeller amb el món als seus peus. Barnabas li romp el cor a una de totes aquelles dones que va poder tenir: Angelique Boouchard. Ella una bruixa malvada, assassina als seus pares i a la seva promesa, i després el converteix en vampir i el desterra viu.

Dos segles després, en 1972, Barnabas consegueix sortir de la tomba i es troba en un món diferent al que recordava. Descobreix que la seva mansió està ocupada pels seus descendents i que la propietària és Elizabeth, però ell ha d’adaptar-se als anys 70 i a una nova família, el germà d’Elizabeth, la filla rebel d’Elizabeth i altres familiars. Tots ells tenen secrets obscurs, a més haurà de donar èxit a la seva empresa per a portar endavant a la seva família. Angelique Boouchard reapareix en la vida de Barnabas, però ell no la vol.

.


marianaPublished by

Mariana Barla Pintos

IES MANACOR – 1ºBATX.

.

Advertisements