FA 01. GOYA AWARDS.

.

The Goya awards, known as the “Premios Goya” in Spain , are the Spanish national film awards, being like the equivalent of the American Academy Awards.

The awards were established in 1987, and the first ceremony took place on March the 16th at the Lope de Vega theatre. It all happened a year after the fundation of the “Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España” (Spanish Academy of Cinematic Art and Science).

That ceremony takes place annually, and awards are given to films produced the previous year. The award itself is a small bronze bust of Francisco de Goya created by the sculptor José Luis Fernández.

Goya Awards.

Goya Awards.

It has got categories like the best film, the best director, the best actress, the best actor, the best director…  Since the awards have started to took place here in Spain, there have been 26 ceremonies, and some films have won more than 5 awards here, some of them could be ¡Hay,Carmela!, Cell 211, Agora, No Rest For The Wicked…

Some known people who has participated in that awards are Penelope Cruz, Pedro Almodóvar, Nerea Camacho, Marta Robles, Rodrigo Cortes, Mónica Cruz…

 

.

FA 01. ELS PREMIS GOYA.

.

Els Premis Goya són els guardons del cinema nacional espanyol, l’equivalent als premis Óscars dels EEUU. Els premis es celebraren per primera vegada en 1987, i la primera cermonia va tenir lloc el 16 de març al teatre Lope de Vega. Un any després de la fundació de  l’Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d’Espanya.

La ceremonia té lloc anualment, i els premis s’atorguen als films produits l’any anterior. El premi és un petita estatueta de bronze que representa el cap del pintor Francisco de Goya creada per l’escultor José Luis Fernández.

Premis Goya.

Premis Goya.

Hi ha vàries categories de premis com la millor pel·lícula, el millor director/a, la millor actriu o actor, …. Des de la primera ceremònia, s’ha celebrat 26 premis Goya, i en ocasions certs films s’han emportat més de 5 premis, com per exemple: ¡Hay,Carmela!, Cell 211, Agora, No Rest For The Wicked…

Alguns personatges famosos que han participat en els premis Goya són Penelope Cruz, Pedro Almodóvar, Nerea Camacho, Marta Robles, Rodrigo Cortes, Mónica Cruz…

.


Published by

Silvia Mar Menéndez de la Vega Díaz

IES MANACOR – 1ºBATX.

.