REL 03. FILM SCORES.

.

Many of us do not know what is behind the screen and what’s behind the big Hollywood productions either. Most people only look at the merit of the great actors and actresses. But what is the role of music in such a complex world?

I personally think that music is just as important as the actors, producers and directors, it is one of the main elements. The music plays all the scenes are dramas or comedies.

Many people do not know who they are composers like Hans Zimmer, James Horner, John Williams, Howard Shore, Bernard Herrmann or Danny Elfman.


1. HANS ZIMMER.

I’m going to start with Hans Zimmer, a composer known thanks to his great work in movies like The Lion King, The Dark Knight, Gladiator and The Last Samurai. The composer has a long filmography. He began composing soundtracks 1988. He has been nominated for an Oscar for best soundtrack and is a winner for the soundtrack of The Lion King.


2. JAMES HORNER.

Composer James Horner was born in the United States, best known for composing Titanic and Avatar. He has won two Oscars. He has worked twice with director James Cameron.

 


3. BERNARD HERMANN.

Bernard Herrmann was a composer born in New York in the early twentieth century. He is known for composing the soundtrack to the movie Psycho.


4. JOHN WILLIAMS.

John Williams is one of the most renowned film scores composers today. Composed soundtracks for films such as Star Wars, E.T, Jurassic Park, Schindler’s List. He has workd with Spilberg and George Lucas.

 

 


5. HOWARD SHORE.

Howard Shore is a composer that have composed the soundtrack of the popular trilogy The Lord of the Rings and others films such as The Silence of the Lambs. He has three Academy Awards and four Grammy Awards.


6. DANNY ELFMAN.

Composer Danny Elfman is known to participate numerous times with director Tim Burton. He has composed Big Fish, Alice in Wonderland, Mars Attach and others. He usually works with Tim Burton composing the sountracks of his movies.

 

.

.

REL 03. BANDES SONORES DE FILMS.

.

Molts de nosaltres no coneixem el que hi ha darrera la gran pantalla, desconeixem el que hi ha darrera les grans produccions de Hollywood. La majoria de la gent només miren el merit dels grans actors i actrius. Però, quin paper té la música dins aquest món tan complex?

Personalment pens que la música té la mateixa importància com la que tenen els actors, productors o directors, és un dels elements principals. La música dóna vida a totes aquelles escenes, siguin drames o comèdies.

Molta gent no sap qui són compositors com Hans Zimmer, James Horner, John Williams, Howard Shore, Bernard Herrmann , Danny Elfman.

HANS ZIMMER.

Començaré amb en Hans Zimmer, és un compositor reconegut gràcies a la seva gran feina dins películes com “El Rei Lleó”, “El cavaller oscur”, “Gladiator” i “El darrer Samurai”. Aquest compositor va nèixer a Frankfurt (Alemanya) el 12 de setembre de 1957. De petit va començar a entrar dins el món de la música tocant el piano.

Hans Zimmer té una llarga filmografia. Ell va començar a composar bandes sonores al 1988. Ell ha estat nominat diverses vegades als premis Oscar com a millor banda sonora i és guanyador d’un per la banda sonora de “El Rei lleó”.

JAMES HORNER.

James Horner és un compositor nascut a Estats Units, conegut principalment per composar “Titanic” i “Avatar“. Ha guanyat dos premis Oscar. Ha treballat en dues ocasión amb el director James Cameron.

BERNARD HERRMANN.

Bernard Herrmann va ser un compositor nascut a Nova York a principis del segle XX. És reconegut per composar la banda sonora de la película Psicosis.

JOHN WILLIAMS.

John Williams és un dels compositors més reconeguts del panorama cinematofràfic actual. Va composar bandes sonores per a películes com Star Wars, E.T, Parc Juràsic, La llista de Schindler.

HOWARD SHORE.

Howard Shore és un compositor de bandes sonores de la coneguda triologia “El señor dels anells” i películes amb gran reconeixement com “El silenci dels anyells”. Té tres premis Oscar i quatre premis Grammy.

DANNY ELFMAN.

Danny Elfman és un compositor conegut per participar nombroses vegades amb el director Tim Burton. Ell ha composat Big Fish, Alicia en el País de les Meravelles, Mars Attack i altres. Ell sol treballar amb Tim Burton, composant la banda sonora de les seves pel·lícules.

..


Published by

Maria Miquela Benlloch

IES MANACOR

.