ACT 9. MOVIE QUOTES.

.

With so many movies coming out every year it can be hard to remember all of your favorite movie quotes! Bellow you have a list of some of the most popular movie quotes.

.

clapper

MOVIE

QUOTATIONS

Gosthbusters Who ya gonna call?
The Godfather I’m gonna make him an offer he can’t refuse.
Dracula The story of the strongest passion the world has ever known!
Mouline Rouge No laws. No limits. One rule. Never fall in love.
Gone with the wind The most magnificent picture ever!
ET.The Extra-Terrestrial The mystery. The suspense. The adventure. The call … that started it all.
Saving private Ryan The mission is a man.
Ace Ventura. Pet detective He’s the best there is! (Actually, he’s the only one there is.)
Frankenstein Warning! The monster is loose!
Austin Powers I’m back baby!
Zodiac There’s more than one way to lose your life to a killer.
V for Vendetta Freedom! Forever!
The Godfather It’s nothing personal.
Singin’ in the rain What a glorious feeling.
Gladiator What we do in life echoes in eternity.
Matrix The world will never be the same one you’ve seen it through the eyes of him.
The Perfume The story of a murderer.
The Good German If war is hell then what comes after?
American Beauty Look closer.
Scarface He loved the American Dream. With a vengeance.
Amadeus The man… the music… the madness… the murderer… the motion picture…
Everything you’ve heard is true.
Excalibur Forged by a god. Foretold by a wizard. Found by a King.
300’s Tonight we dine in hell.
The Big Lebowski You are entering a world of pain!
The Memory Thief What if your past belongs to someone else… ?
Raiders of the Lost Ark The Return of the Great Adventure.
Rocky His whole life was a million-to-one shot.
The Dark Knight Why so serious?
Titanic Nothing on Earth could come between them.

.

ACT 9. CITES DE PEL·LÍCULES.

.

Amb tantes pel·lícules que surten cada any és difícil enrecordar-se de les cites de les pel·lícules! A continuació teniu una llista amb algunes de les cites de pel·lícules més populars de tots els temps.

.

clapperPEL·LÍCULA CATALAN
Caça Fantasmes  A qui anem a cridar?
El Padrí  Li faré una oferta que no podrà rebutjar
Dracula  La història de passió més forta del món que mai s’ha conegut.
Moulin Rouge Fora lleis. Fora límits. Només una norma. Mai t’enamoris.
Allò que el vent s’endugué La pel.lícula més gran de tota la història.
ET. L’extraterrestre El misteri. La intriga. L’aventura. El telèfon…Tot va començar.
Salvau al soldat Ryan  La missió és un home.
Ace Ventura. Detective de mascotes  Ell és el millor que hi ha.(En realitat, és l´únic que hi ha).
Frankenstein  Alerta! El monstre està perdut!
Austin Powers  He tornat nena!
Zodiac  Hi ha més d’una manera de perdre la vida en mans d’un assassí-
V de Vendetta Llibertat! Per sempre!
El Padri  No és res personal.
Cantant baix la pluja  Un sentiment gloriós.
Gladiator  El que feim a la vida perdura a l’eternitat.
Matrix  El món mai serà el mateix vist pels seus ulls.
El Perfum  La història d’un assassí.
El Bon Alemany  Si la guerra és l’infern, quer hi ha després?
American Beauty  Més a prop.
Scarface  Ell estimava el somni americà. Amb una venjança.
Amadeus L’home…La música… La bogeria…L’assassí…La imatge en moviment…Tot el que has sentit és vera.
Excalibur  Forjada per un déu. Predit per un mag. Trobada per un rei.
300’s  Avui vespre sopam a l’infern.
El Gran Lebowski Estas entrant a un món de sofriment.
El Lladre de memòries Què passaria si el teu passat fos d’una altra persona…?
L’Arca Perduda  El retorn de la Gran Aventura.
Rocky
El Cavaller Obscur  Per què tant seriós?
Titanic  Res a la terra podria passar entre ells.

Published by

Marga Gelabert Caldentey

.