ACT 2. “PRECURSORS OF FILM” QUIZ.

.

A quiz is a form of game or mind sport in which the players attempt to answer questions correctly. In this case,  we have designed a quiz as a brief assessment used in education to measure growth in knowledge.

This quiz is scored in points in order to check students’ knowledge and comprehension about the reading Precursors of Film.


.

.

ACT 2. TEST “PRECURSORS DEL CINEMA”.

.

Un test o concurs (quiz) és una forma de joc en el qual els jugadors responen preguntes. En aquest cas, hem dissenyat un breu concurs per a mesurar el grau d’aprenentatge i comprensió dels alumnes  pel que fa a la lectura en anglès a sobre dels Precursors del Cinema.


.


Published by

Maria Miquela Benlloch

.

Advertisements