EXA 01. FILM POSTERS CLASSIFIED BY GENRE.

.

A film poster is a poster used to advertise a film. Studios often print several posters that vary in size and content for various domestic and international markets. They normally contain an image with text. Today’s posters often feature photographs of the main actors. Prior to the 1990s, illustrations instead of photos were far more common. The text on film posters usually contains the film title in large lettering and often the names of the main actors. It may also include a tag line, the name of the director, names of characters, the release date, etc.

Bellow you can look at to some examples of films posters classified by genre. Click on the image to view more.

FILM POSTERS BY GENRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Header-POST---Movies-Animation

.

EXA 01. PÓSTERS CLASSIFICATS PER GÈNERE.

.

El póster d’una pel·lícula és un anunci gràfic emprat per a anunciar la pel·lícula. Els estudis sovint produeixen nombrosos pósters que difereixen en mida i contingut segons els mercat nacional o internacional. Normalment contenen una imatge amb text. Els pósters d’avui en dia sovint mostren fotos caracteritzades dels actors principals. Abans dels 90, les il·lustracions eren més utilitzades que les fotografies en els pòsters. El text dels pósters normalment conté el títol de la pel·lícula en lletres grans i també els noms dels actors principals. També pot incloure l’eslògan, el nom del director, els noms dels personatges, la data de projecció, etc.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters classificats pel gènere. fes clic a sobre les imatge per veure’n més.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.