.

EXA 01K. CRIME MOVIES POSTERS.

.

Mob films — or gangster films — are a subgenre of American crime films dealing with organized crime, often specifically with the MafiaCrime films are films which focus on the lives of criminals. The stylistic approach to a crime film varies from realistic portrayals of real-life criminal figures, to the far-fetched evil doings of imaginary arch-villains. Criminal acts are almost always glorified in these movies.

Bellow you can look at to some examples of mob films posters.

.

EXA 01K. POSTERS DE PEL·LÍCULES DE CRIMINALS.

.

Les pel·lícules de gànsters són un sbgènere de les pel·lícules del crim a Amèrica, que tracten sobre el crim organitzat, sovint especialment sobre la Màfia. Aquestes pel·lícules es centren en la vida dels criminals. L’enfocament estilístic respecte del crim varia des de retrats realistes sobre figures del crim fins a villans imaginaris. Els fets criminals són sempre defensats en aquestes pel·lícules.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters de pel·lícules de criminals.

This slideshow requires JavaScript.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.