.

EXA 01H. ADVENTURE MOVIES POSTERS.

.

Adventure films are a genre of film. Unlike action films, they often use their action scenes preferably to display and explore exotic locations in an energetic way. The subgenres of adventure films include, swashbuckler film, disaster films, and historical dramas – which is similar to the epic film genre. Main plot elements include quests for lost continents, a jungle and/or desert settings, characters going on a treasure hunts and heroic journeys for the unknown. Kings, battles, rebellion or piracy are commonly seen in adventure films.

Bellow you can look at to some examples of adventure films posters.

.

EXA 01H. POSTERS DE PEL·LÍCULES D’AVENTURA.

.

Les pel·lícules d’Aventures són un gènere del cinema que, a diferencia del cinema d’acció, fa ús d’escenes d’acció per a explorar llocs exòtics de forma energètica. Els subgèneres de les pel·lícules d’aventures inclouen les pel·lícules d’espases, desastres naturals i drames històrics, similars al gènere èpic. Els principals elements de l’argument són recerques per continents perduts, jungles o deserts, personatges en la recerca de tresors o viatges heròics cap a allò desconegut. Reis, batalles, rebelions o pirates són vists sovint en pel·lícules d’aventuraes.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters de pel·lícules d’aventura.

This slideshow requires JavaScript.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements