.

EXA 01G. COMEDY MOVIES POSTERS.

.

Comedy film is a genre of film in which the main emphasis is on humour. These films are designed to elicit laughter from the audience. Comedies are generally light-hearted dramas and are made to amuse and entertain the audiences. The comedy genre often humorously exaggerates situations, ways of speaking, or the action and characters.

Bellow you can look at to some examples of comedy films posters.

.

EXA 01G. POSTERS DE COMÈDIES.

.

La Comèdia és un gènere del cinema en què es fa èmfasi en l’humor. Aquestes pel·lícules estan dissenyades per a provocar la rialla dels espectadors. Les comèdies en general són drames lleugers fets per a entretenir als espectadors. El gènere de la comèdia sovint exagera situacions, formes de parlar, o l’acció dels personatges de forma humorística.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters de pel·lícules d’humor.

This slideshow requires JavaScript.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements