.

EXA 01D. ACTION MOVIES POSTERS.

.

Action film is a film genre where one or more heroes is thrust into a series of challenges that require physical feats, extended fights and frenetic chases. They tend to feature a resourceful character struggling against incredible odds, which may involve life-threatening situations, an evil villain, and/or being pursued, with victory achieved at the end after difficult physical efforts and violence. Story and character development are generally secondary to explosions, fist fights, gun-play and car chases.

Bellow you can look at to some examples of action films posters.

.

EXA 01C. POSTERS DE PEL·LÍCULES D’ACCIÓ.

.

El cinema d’Acció és un gènere cinematogràfic on un o més herois es veuen empesos a viure una sèrie de reptes que requereixen de certes destreses físiques, grans lluites i frenètiques persecucions. Tendeixen a mostrar un personatge ple de recursos lluitant contra increibles infortunis, que poden incloure situacions a vida o mort, un villà diabolic, persecucions, amb una vicòria final després de grans esforços físics i violència. El desenvolupament de la historia i dels personatges són secundaris respecte de les explosions, les lluites, els dispars i les persecucions de cotxes.

A continuació podeu veure alguns exemples de posters de pel·lícules d’acció.

This slideshow requires JavaScript.

.


Published by

Toni Ramírez Duran

.