THE ASTRONOMER’S DREAM

.

The Astronomer’s Dream (French: Le Reve D’un Astronome, original title: La lune à un mètre) is a 1898 French short black-and-white silent film, directed by Georges Méliès.

Synopsis.

In the observatory, the astronomer is studying at his desk. Satan appears, then a woman appears and makes Satan vanish. Then she disappears. The astronomer draws a globe on a blackboard. The globe develops a sun-like head and limbs and starts to move on the blackboard. The astronomer looks through a small telescope.

The moon appears in a building as a large face. It has eaten the astronomer’s telescope. Men tumble from its mouth. Then the moon is in the sky. The astronomer, in different dress, stands on a table, which disappears. He falls.

The moon becomes a crescent. A spirit, in the form of a lady, appears from it. The astronomer chases her, but she eludes him. Now another figure stands in the crescent of the moon, before reclining into its C shape.

The moon appears as a large face again, and the astronomer jumps into its mouth. a woman and Satan appears. The astronomer appears again. Then, in the observatory, the astronomer is sitting asleep in his chair.

.

EL SOMNI DE L’ASTRÒNOM.

.

The Astronomer’s Dream (francès: Le Reve D’un Astronome, títol original: La lune à un mètre) és un curtmetratge francès en blanc i negre, mut de 1898 dirigit per Georges Méliès.

Sinopsi.

Dins l’observatori, l’astrònom es troba estudiant en el seu escriptori. El dimoni apareix, llavors una dòna també apareix i  aquesta fa fugir al dimoni. Llavors ella també desapareix. L’astrònom dibuixa un globus a la pissarra. El globus s’assembla al sol i comença a moure’s per la pissarra. L’astrònom mira a través del seu petit telescopi.

La lluna apareix en un edifici amb una gran cara. S’ha menjat el telescopi del l’astrònome. Homes cauen de la seva boca. Després la lluna és en el cel. L’astrònom amb un vestit diferent, es troba sobre una taula, que de sobte desapareix. Ell cau.

La lluan es torna creixent. Un esperit, amb la forma d’una dama, apareix. L’astrònom la persegueix, però ella l’eludeix. Ara una altra figura es mostra en el creixent de la lluna, abans d’acomodar-se en la seva forma de C.

La lluna torna apareixer de nou amb una gran cara, i l’astrònom salta a dins de la seva boca. Una dona i el dimoni apareixen. L’astrònom apareix de nou. Finalment, a l’observatori, l’astrònom es troba assegut dormint en el seu seient.
.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements