THE MAN WITH THE RUBBER HEAD

.

L’homme à la tête de caoutchouc (The Man With The Rubber Head) is a 1902 silent French fantasy film directed by Georges Méliès. It was filmed in 1901 and released in 1902.

Synopsis.

A chemist in his laboratory places upon a table his own head, alive; then fixing upon his head a rubber tube with a pair of bellows, he begins to blow with all his might. Immediately the head increases in size and continues to enlarge until it becomes truly colossal while making faces. The chemist, fearing to burst it, opens a cock in the tube. The head immediately contracts and resumes its original size. He then calls his assistant and informs him of his discovery. The assistant, wishing to experiment for himself, seizes the bellows and blows into the head with all his might. The head swells until it bursts with a crash, knocking over the two experimenters. The chemist then literally kicks his assistant from the lab in anger.

The film was made after A Trip to the Moon. To create the illusion of an expanding head, Melies “zoomed” in on his own head with a camera and superimposed this onto the film. He received the idea from Albert A. Hopkins‘ ‘Magic – Stage Illusions and Scientific Diversions‘.

.

L’HOME AMB EL CAP DE GOMA.

.

L’homme à la tête de caoutchouc (L’Home amb el cap de Goma) és una pel·lícula francesa muda de 1902 dirigida per Georges Méliès. Fou filmada el 1901 i projectada el 1902.

Sinòpsi.

Un químic en el seu laboratori col·loca sobre una taula el seu propi cap, viu; després hi connecta un tub de goma i un bufador, i comença a bufar-hi amb tota la seva força. Immediatament el cap incrementa la seva mida i continua creixent fins a arribar a una mida colossal. El químic, per por a l’explosió, obri el tub. El cap immediatament es contrau i retorna a la seva mida original. Llavors el químic crida al seu assistent i l’assebenta del seu gran descobriment. L’assistent, desitjant experimentar-ho per ell mateix, bufa dins el tub amb totes les seves forces. El cap s’infla fins a explotar, colpejant als dos científics. Llavors el químic explusa l’assistent del laboratori amb ràbia.

Aquesta pel·lícula fou realitzada deprés de A Trip to the Moon. Per a crear la il·lusió del cap expandint-se, Melies va fer zoom en el seu propi cap mitjançant na càmara i superposa aquestes imatges a la pel·lícula. Va obtenir la idea de Albert A. Hopkins‘ ‘Magic – Stage Illusions and Scientific Diversions‘.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements