RNE: 75 YEARS WITH YOU.

.

On 19 th January 1937  Spanish National Radio was born in Salamanca. The means were precarious and the first draft was composed of only a dozen people, between actors and emerging journalists. Parts sounded Castilian war first and then repeated in foreign languages and slate records.

In 1940 RNE moved to Madrid and 1949 to Barcelona, with the first broadcasts from the Lyceum. The radio play of the great voices, in Invisible Theatre, and sports broadcasts occupied the leisure hours of the Spanish. As early as the 60, came the daily news. It was not until 1977 discontinuance exclusive information RNE, allowing the rest of radios make their own news. Commercial advertising RNE also left in Transition.

For decades RNE has accompanied the Spanish in the most important moments of their lives and our society, sometimes good, some bad, transmitting sounds which are part of the history of Spain: from the end of the Civil War, Zarra’s goal in the voice of Matias Prats, Alejo García’s announcement of the legalization of the Communist Party; 23F night, the recent World Cup in South Africa … emotions as sound already in the Spanish heritage of individual.

Before of 75 years, it is a solid radius, that long has earned the label of being an independent radio and plural, vibrations all voices and opinions.

Related Links:

.

75 ANYS DE RÀDIO A ESPANYA.

.

El 19 de gener de 1937 la  Ràdio Nacional Espanyola RNE va nèixer a Salamanca. Els medis eren precaris i el primer equip era compost per una dotzena de gent, entre actors i periodistes novells.

En 1940 RNE es va traslladar a Madrid i en 1949 a Barcelona, amb els primers informatius des del Liceu. El teatre de les grans veus, a l’espai Teatre Invisible, i els espais esportius ocuparen les hores lliures dels espanyols. En els anys 60, arribaren els informatius diaris. Fou fins al 1977 que RNE informà de forma exclussiva, després es permeteren a la resta de ràdios fer les seves pròpies notícies. La publicitat per a la ràdio també abandonà RNE en el periode de la Transició.

Durant dècades RNE ha acompanyat als espanyols en els moments més importants de les seves vides i de la societat, moment bons i dolents, trasmetent sons que formen part de la història d’Espanya: des de la fi de la Guerra Civil, el gol de Zarra en la veu de Matias Prats, l’anunci de la legalització del Partit Comunista per part de Alejo Garcia, la nit del 23F, la recent victòria del Mundial de Futbol a Sud Àfrica, etc. Emocions en forma de sons que han calat en l’herència individual dels espanyols.

Ara, amb 75 anys, és una ràdio sòlida, que s’ha guanyat l’etiqueta de ser una ràdio independent i plural, que dona  veu a totes les opinions.

Enllaços Relacionats:

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements