IES MANACOR STUDENTS IN A PROFESSIONAL MUSIC STUDIO.

.

IES Manacor students visited the music studio CALMA ESTUDIS as an activity related to the Radio and Music section in their COMENIUS project The Media: a meeting point.

Calma Estudis is a recording studio specialized in audio services and in original music composition. Their clients are artists and music bands of all genres, ad agencies, video, film and multimedia producers.

Students learned from the experience of Josep Umbria, first engineer and producer of Calma Estudis, the different activities developed in a sound studio, the characteristics that a professional sound studio must have; and they could listen to some musical productions and very funny anecdotes.

Josep Umbria is the head of Calma Estudis, he has wide experience in the world of sound engineering and has been working in such remarkable places as Gran Teatre del Liceu in Barcelona, Televisió de Catalunya, Microfusa and the L.A. Kodak Theatre. He has produced works for several artists with a scope from Donovan to Ocults, being nominated for the Music Awards of the SGAE by many works. He has composed music for cinema, advertising and television.

Below you can see some pictures during the visit to the music studio.

.

ALUMNES DE L’IES MANACOR A UN ESTUDI DE SO PROFESSIONAL.

.

Els alumnes de l’IES Manacor en el desenvolupament de les activitats pròpies del projecte COMENIUS The Media: a meeting point, i com a activitat relacionada amb el món de la Ràdio i la Música varen visitar l’estudi de so CALMA ESTUDIS.

Calma Estudis és un estudi d’enregistrament especialitzat en serveis integrals d’àudio i en la composició de música original. Els seus clients són bàsicament artistes i grups musicals de tots els gèneres, agencies de publicitat, productores de vídeo, cinema i multimèdia.

Els alumnes van conèixer des de la veu de l’experiència de Josep Umbria, primer enginyer i productor de Calma Estudis, les tasques que es duen a terme en un estudi de so, les característiques d’un estudi de so professional, les particularitats de diferents treballs musicals, anècdotes divertidíssimes, etc…

Josep Umbria està al capdavant de Calma Estudis, ha treballat en diferents mitjans com el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Televisió de Catalunya, Microfusa o el teatre Kodak dels Angeles. Ha produït temes per a diferents artistes que van des de Donovan a Ocults, estant nomenat als Premis de la Música de la SGAE per diferents treballs. Ha compost música per a cinema, publicitat i programes de televisió.

Des d’aquí agraïr la cordialitat i l’acollida de tot l’equip de Calma Estudis.

A continuacio podeu veure algunes fotografies durant la visita a l’estudi de so.


This slideshow requires JavaScript.

.

Published by

Pilar Caldentey Gomila

.

Advertisements