EXA 01 – Examples of Old Radio Jingles.

.

A jingle is a short tune used in advertising and for other commercial uses. The jingle contains one or more hooks and lyrics that explicitly promote the product being advertised, usually through the use of one or more advertising slogans.

Ad buyers use jingles in radio and television commercials; they can also be used in non-advertising contexts to establish or maintain a brand image. Jingles are a form of sound branding.

Bellow you can listen to some old radio jingles.

.

EXA 01 – Exemples de Vells Anuncis de Ràdio.

.

Un jingle o cançó publicitària és una melodia curta en un anunci publicitari per a usos comercials. El jingle conté una o més frases que promocionen el producte anunciat, normalment per mitjà d’eslògans.

Els publicistes utilitzen jingles en els anuncis de ràdio i televisió. Podem emprar-se per a contextos no publicitaris o per a mantenir la imatge de marca. Els jingles són una forma sonora de publicitat de marca.

A continuació podeu escoltar algunes clàssiques sintonies i anuncis de ràdio.

.

Old Radio Jingles / Vells Anuncis de Ràdio

.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.