IES Manacor Students Learning Italian.

.

The students from IES Manacor have received some tuition in Italian language in order to travel to the city of Taranto (Puglia, South of Italy) next 25th April to 5th May 2012.  Rosaria, the native Italian teacher has taught them useful expressions in different communicative situations such as personal introductions and various social environments ( restaurant, airport, street, etc) and some elemental vocabulary.

Rosaria teaching Italian.

.

Estudiants de l’IES Manacor Aprenent Italià.

.

Els estudiants de l’IES Manacor han rebut vàries lliçons de la llengua italiana per al proper viatge d’intercanvi que realitzaran entre el 25 d’abril i el 5 de maig de 2012 a la ciutat de Taranto (Puglia – Sud d’Itàlia). Per a tal tasca hem comptat amb l’ajuda de la professora nativa italiana Rosaria que els ha ensenyat expressions útils en diferents situacions comunicatives com les presentacions i a diferents entorns socials (restaurant, aeroport, carrer, etc.) i en l’aprenentatge del vocabulari més elemental.

Rosaria donant classes d'Italià.

.

Published by :

Pilar Caldentey Gomila.

IES MANACOR ICT Teacher.

.

Advertisements