ACT 5. MARKETING TECHNIQUES QUIZ.

.

A quiz is a form of game or mind sport in which the players attempt to answer questions correctly. In this case, we have designed a quiz as a brief assessment used in education to measure growth in knowledge.

This quiz is scored in points in order to check students’ knowledge about the Marketing Techniques.

.

ACT 5.  TEST TÈCNIQUES DE MÀRQUETING.

.

Un concurs (quiz) és una forma de joc en el qual els jugadors responen preguntes. En aquest cas, hem dissenyat un breu concurs per a mesurar el grau d’aprenentatge dels alumnes pel que fa a les Tècniques de Màrqueting.

.


.
.

 


Published by

Pilar Caldentey Gomila

.