ACT 2. CONSUMERISM MEANING.

.

Consumerism is a social and economic order that encourages the purchase of goods and services in ever-greater amounts. The term is often associated with criticisms of consumption.

Sometimes, the term “consumerism” is also used to refer to the consumerists movement, consumer protection or consumer activism, which seeks to protect and inform consumers by requiring such practices as honest packaging and advertising, product guarantees, and improved safety standards.

consumerism

Consumerism Slogan

Dictionaries Meanings:

  • The movement seeking to protect and inform consumers by requiring such practices as honest packaging and advertising, product guarantees, and improved safety standards.
  • The theory that a progressively greater consumption of goods is economically beneficial.
  • Attachment to materialistic values or possessions: deplored the rampant consumerism of contemporary society.


.

ACT 2. SIGNIFICAT DE CONSUMISME.

.

El consumisme és un moviment social i econòmic que promou l’adquisició de bens i serveis en grans quantitats. El terme sovint s’associa amb les crítiques de consum.

De vegades el terme consumisme també s’utilitza per referir-se al moviment consumista, protecció del consumidor, o activisme consumista, que cerquen protegir i informar als consumidors exigint publicitat honesta, garanties en els productes, i la millora dels estàndards de seguretat.

Significats al diccionari:

  • El moviment que busca protegir i informar els consumidors en exigir aquestes pràctiques com la publicitat honesta, garanties de productes, i millorar el nivell de seguretat.
 
  • La teoria de que un consum creixent de mercaderies és econòmicament beneficiós.
  • L’afecció als valors materialistes o possessions: deplorar el consumisme desenfrenat de la societat contemporània.

.


Published by

Pilar Caldentey Gomila

.

Advertisements