EXA04 – Examples of Companies‘ Logos.

.

A logo is a graphic mark or emblem commonly used by commercial enterprises, organizations and even individuals to aid and promote instant public recognition. Logos are either purely graphic (symbols/icons) or are composed of the name of the organization (a logotype or wordmark).

Logo design is an important area of graphic design, and one of the most difficult to perfect. The logo (ideogram), is the image embodying an organization. Because logos are meant to represent companies’ brands or corporate identities and foster their immediate customer recognition, it is counterproductive to frequently redesign logos.

Bellow you can see some logos  related to air companies, travel agencies, health, beer and agricultural companies. Take a look and discover the differences and similarities between them..

Note: Click on the images to see the set of logos.

, .

EXE04 – Exemples de Logotips d’Empreses.

.

Un logotip és una marca gràfica o emblema usat per a empreses, organitzacions i individus per ajudar a aconseguir el reconeixement públic immediat. Els logos són a vegades purament gràfics (símbols/iconse) i altres vegades venen acompanyats pel nom de l’organització (logotip).

El disseny de logotips és una important àrea  del disseny gràfic, i una de les més difícils de perfeccionar. El logo (ideograma), és la imatge que representa una organització.

A continuació podeu veure alguns logotips d’empreses prou diferents relacionades amb els sectors aeri, de la salut, de la cervesa o de l’agricultura. Pega-lis una ullada i descobreix les diferències i coincidències entre ells.

Nota: Fes clic a sobre de les imatges per veure el conjunt de logotips.

.

Companies’ Logos / Logotips d’Empreses.


.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements