EXA 09 – Logos in Security Companies.

.

Bellow you can see some logos of security companies or products. As you can see, they have several common features: use of the color red and sharpened shapes, combination of upper and lower case letters, use of some symbols related to the security such as fire, alarms, telephone, door, shield, …

.

EXA 09 – Logotips d’Empreses de Seguretat.

.

A continuació podeu veure alguns logotips de companyies de seguretat. Com podeu observar, tenen nombroses característiques en comú: l’ús del color vermell i les seves tonalitats, formes accentuades ús de símbols i grafismes relacionats amb la seguretat com: foc, alarma, telèfon, porta, escut, armadura, …

.

Security Logos  / Logotips de Seguretat.

This slideshow requires JavaScript.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements