EXA 10 – Examples of Logos in Health Companies.

.

Bellow you can see some logos of health companies, pharmaceuticals, diet food and others related to the health products or services. As you can see, they have several common features: use of blue and rounded shapes, use of some symbols related to the health or body such as eyes, teeth, pills, crosses, …

.

EXA 10 – Exemples de Logotips d’Empreses de Salut.

.

A continuació podeu veure alguns logotips de companyies de salut, farmacèutiques i altres relacionades amb els productes i serveis de salut. Com podeu observar, tenen nombroses característiques en comú: l’ús del color blau i les seves tonalitats, formes arrodonides, ús de símbols i grafismes relacionats amb la salut i el cos humà com: ulls, dents, pastilles, creus, …

.

Health Logos / Logos d’Empreses de Salut.

This slideshow requires JavaScript.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.