EXA 09 – Examples of Logos in Air Companies.

.

Bellow you can see some logos of air companies, travel agencies and others related to the air. As you can see, they have several common features: use of blue and rounded shapes, combination of upper and lower case letters, use of some symbols related to the air such as birds, wings, planes, waves, clouds, globes …

, .

EXA 09 – Exemples de Logotips d’Empreses Aèries.

.

A continuació podeu veure alguns logotips de companyies aèries, agències de viatges i altres relacionades amb les activitats aèries. Com podeu observar, tenen nombroses característiques en comú: l’ús del color blau i les seves tonalitats, formes arrodonides, combinació de lletres en majúscules i minúscules, ús de símbols i grafismes relacionats amb l’aire com: ocells, ales, avions, ones, niguls, globus terraquis, …

.

Air Companies Logos / Logotips d’Empreses Aèries.

This slideshow requires JavaScript.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements