ACT 13 – Designing Ads.

.

Whether designing ads for clients or for your own business, you can improve the effectiveness of those ads with just a few time-proven design strategies.  When readers look at your ad what do they see first? Research indicates that readers typically look at:

  1. Visual.
  2. Caption.
  3. Headline.
  4. Copy.
  5. Signature (Advertisers name, contact information).

in that order.

One method of making sure your ad gets read is to arrange elements in that order, top to bottom. But sometimes the visual may be secondary to the headline. In that case you may decide to put the headline first. A caption may not be necessary at all times and often you’ll want to include additional elements such as secondary illustrations or a coupon box.

Bellow you can see some ads designed by IES Manacor students related to commercial products (tobacco, drink, food, banks, etc) or propaganda (army, religion, ecology, society, culture, etc).

.

ACT 13 – Dissenyant Anuncis Publicitaris.

.

Tan si estam dissenyant anuncis per a clients com per als nostres propis negocis, podem millorar l’efectivitat  d’aquests anuncis just seguint certes estratègies de disseny.  Quan els lectors miren als nostres anuncis que miren primer? Els estudis indiquen que els lectors típicament miren a:

  1. Imatges i/o Gràfics.
  2. Text a peu d’imatge.
  3. Titular o Eslògan.
  4. Text informatiu.
  5. Firma (Nom Anunciant, Informació de Contacte).

en aquest ordre.

Un mètode per asegurar-nos que els nostres anuncis són llegits així consisteix en col·locar aquests elements en aquest ordre, de dalt a baix. Però sovint la informació gràfica és secundària al titular o eslògan. En aquest cas, hem de posar el titular abans. Un text a peu d’imatge pot no ser necessari sempre i sovint voldrem incloure elements addicionals tals com il·lustracions secundàries, més blocs de text o cupons.

A continuació podeu veure alguns anuncis publicitaris dissenyats pels alumnes de l’IES Manacor relatius a productes comercials (tabac, begudes, menjar, bancs, etc) o propaganda (exercit, religió, ecologia, societat, cultura, etc).

.


.

Designed Adverts / Anuncis Dissenyats.

Ad designed by Miquel Àngel Valero.

Ad designed by Miquel Àngel Valero.

Ad designed by Aina Estrany Galmés.

Ad designed by Aina Estrany Galmés.

Ad designed by Joan Anguita Bover.

Ad designed by Joan Anguita Bover.

Ad designed by Miquel Àngel Valero Frau.

Ad designed by Miquel Àngel Valero Frau.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.