MAT 03 – The History of Advertising.

.

In 2011, online advertising has beaten out print and radio as the number two place ad dollars are spent. But how did it come to be that way? Four thousand years ago Ancient Egyptians invented advertising by carving public notices in steel. Fast forward to the present day, and in-text online ads, Facebook Like-driven campaigns and viral commercials, such as the Old Spice Guy, are common form.

The evolution from steel to digital took many turns along its way, such as print fliers hoping to get young men to fight in the Revolutionary War, billboards spurred by the rise of automobiles, electric banner ads following the invention of the light bulb (Times Square’s first went up in 1882) and direct marketing with the nascent postal service. Advertising has constantly changing throghout time.

Take a look at the illustrated timeline below.

.

MAT 03 – La Història de la Publicitat.

.

En 2011, la publicitat online superà a la publicitat impresa i ràdio com la número dos en la despesa econòmica, després de la televisió. Però com arribà fins aquí? Quatre mil anys abans els antics egipcis inventaren la publicitat incrustant missatges en el metall. Avui dia, els missatges de text instantànis online, les campanyes publicitàries a facebook, el màrqueting viral són formes comunes de publicitat moderna.

L’evolució des dels anuncis impresos en planxes d’acer a l’ús actual del disseny digital ha donat moltes voltes al llarg del temps, des dels fulletons informatius perquè els homes joves s’allistassin a la Primera Guerra Mundial, les pancartes publicitàries potenciades pel creixent ús de l’automòbil, els rètols lluminosos gràcies a la invenció de la bombeta elèctrica, el marqueting directe amb el naixement del servei postal, fins als anuncis a les pàgines webs. La publicitat ha canviat constantment al llarg del temps.

Pega una ullada a la línia de temps il·lustrada a continuació.

.


.

History & Evolution Timeline of Advertising.

History of Advertising

Timeline created by Infolinks.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.