ACT 12 – Comparing Ads.

.

The evolution from steel to digital took many turns along its way, such as print fliers hoping to get young men to fight in the Revolutionary War, billboards spurred by the rise of automobiles, electric banner ads following the invention of the light bulb (Times Square’s first went up in 1882) and direct marketing with the nascent postal service. Advertising has constantly changing throghout time.

A good training before starting to design our advertisements consist of compare some olds to recent ones. Bellow you can see some real ads from magazines that have been compared by IES Manacor students.

.

ACT 12 – Comparant Anuncis Publicitaris.

.

L’evolució des dels anuncis impresos en planxes d’acer a l’ús actual del disseny digital ha donat moltes voltes al llarg del temps, des dels fulletons informatius perquè els homes joves s’allistassin a la Primera Guerra Mundial, les pancartes publicitàries potenciades pel creixent ús de l’automòbil, els rètols lluminosos gràcies a la inveció de la bombeta elèctrica, el marqueting directe amb el naixement del servei postal, fins als anuncis a les pàgines webs. La publicitta ha canviat constantment al llarg del temps.

Un bon entrenament abans de començar a dissenyar els nostres anuncis publicitaris consisteix en comparar vells anuncis amb altres més moderns i actuals. A continuació podeu veure alguns anuncis que han sigut comparats i analitzats pels alumnes de l’ IES Manacor.

.


.

Compared Adverts / Anuncis Comparats.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.

Advertisements