ACT 12 – Comparing Ads.

.

.
Analysis / Comparison

.

1) Describe the differences between the ads.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

2) Describe the similarities of the ads.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

3) What writing they use? Which one give us more information?

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

4) What are the adverts selling?.

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

5) Who are they targered? Have both adverts the same target?

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

6) What are the messages of the adverts? Are they different or equal?

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

7) What kind of artworks (drawings, pictures, writing, …) do the adverts use?

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

8) What colors do the adverts use?

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

9) What feelings do the adverts evoke?

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

10) Are the adverts effective? Give them a mark.

Old Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Recent Ad: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

.


.

ACT 12 – Comparant Anuncis Publicitaris.

.

:

.
Anàlisi / Comparació

.

1) Descriu les diferències entre els anuncis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

2) Descriu les semblances entre els anuncis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

3) Quin text utilitzen els anuncis? Quin d’ells ens  proporciona més informació?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

4) Què ens venen els anuncis?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

5) A qui van dirigits? Tenen els mateix public destinatari?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

6) Quin és el missatge dels anuncis? Són diferents o el mateix?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

7) Quin tipus d’arts gràfiques (dibuixos, fotografies, text,  infografia, etc) dutilitzen els anuncis?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

8) Quins colors utilitzen els anuncis?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

9) Quins sentiments o sensacions ens evoquen els anuncis?

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

10) Són els anuncis efectius? Puntua-los.

Anunci Vell: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Anunci Actual: xxxxxxxxxxxxxxxxx.

.

.


Published by

Miquel Àngel Valero Frau

.