ACT 11 – Analyzing Ads.

.

There’s more to advertising’s message than meets the casual eye. An effective ad, like other forms of communication, works best when it strikes a chord in the needs and desires of the receiving consumer — a connection that can be both intuitive and highly calculated.

A good training before starting to design our advertisements consist of analyze some real ads from magazines or newspapers. A good ad analysis is formed by several questions about its composition, colors, feelings, messages, target and more.

Bellow you can see some real ads from magazines that have been analyzed by IES Manacor students.

.

ACT 11 – Analitzant Anuncis Publicitaris.

.

Un anunci publicitari efectiu, com qualsevol altra forma de comunicació, funciona millor quan es fonamenta en els desitjos o necessitats del consumidor, una connexió que pot ser intuitiva o altament calculada.

Un bon entrenament abans de començar a dissenyar els nostres anuncis publicitaris consisteix en analitzar alguns anuncis impresos extrets de revistes i diaris. Un bon anàlisi d’un anuci està format per nombroses preguntes a sobre de la composició, colors, sentiments, missatges, públic destinatari i moltes més.

A continuació podeu veure alguns anuncis extrets de revistes que han sigut analitzats pels estudiants de l’ IES Manacor.

.


.

Analyzed Ads  / Anuncis Analitzats.

.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

.