EXA 06 – Examples of Ads in Purple.

.

Purple combines the stability of blue and the energy of red. Purple is associated with royalty. It symbolizes power, nobility, luxury, and ambition. It conveys wealth and extravagance. Purple is associated with wisdom, dignity, independence, creativity, mystery, and magic.

According to surveys, almost 75 percent of pre-adolescent children prefer purple to all other colors. Purple is a very rare color in nature; some people consider it to be artificial.

Pink (light purple) is a good choice for a feminine design. You can use bright purple when promoting children’s products.

  • Pink (Light purple) evokes romantic and nostalgic feelings.
  • Dark purple evokes gloom and sad feelings. It can cause frustration.

.

EXA 06 – Exemples d’Anuncis en Púrpura.

.

El púrpura combina l’estabilitat del balu amb l’energia del vermell. El rosa s’associa amb la noblesa. Simbolitza poder, luxe i ambició. Representa abundància i extravagància. El rosa també s’associa amb la sabiessa, la dignitat, la independència, la creativitat, el misteri i la màgia.

D’acord amb certs estudis, quasi el 75 percent dels infants preferixen el púrpura als altres colors. El púrpura és un color poc freqüent en la natura, per això, sovint es considera un color artificial.

El rosa és una bona elecció per a dissenys femenins. Podem usar el púrpura brillant o rosa per a promocionar productes per a nens.

.

Ads in Purple / Anuncis en Rosa.

This slideshow requires JavaScript.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.

Advertisements