ACT 16 – Imaginary Interview to a VIP.

.


Who is Eduard Punset?

Eduard Punset is a Spanish writer and scientist with a TV program.

At present he works as a teacher of Science, Technology, and Society at the Faculty of Economics of the Chemical Institute of Sarrià (Ramon Llull University). Since 1996, he has directed and presented Redes, a science programme based around interviews with leading scientists, aired on the TVE.


.

Interview

1)What is life?

Life is a ra-ra-raffle of light and color.

2)Are narwhals evolved from Unicorns?

No, they are the result of the fusion of unicorns and whales.

3) If a child is born deaf, in wich language does it think?

It thinks in the language of dragons.

4) If “con” and “pro” are opposites, “congress” is the opposite of “progress”?

Yes, in all ways.

5) Who has been your favorite person to interview ?

I have lots of interviewed people but I loved to interview “La Blasa”.

6) What is the cause of all the problems?

The laws, the religion, the money, the system, the society and the humanity.

7) Lamarck OR Darwin?

Me.

8) Rock, paper scissors, Lizard, spock?

Spock.

9) Can you tell a nightmare that has been following you?

A dream in in which a frog laughs at me, it follows me on Twitter.

10) How do you get experience if that’s a job requirement?

By killing everyone.

11) Cactus or ficus?

Cactus.

12)A beautiful blond girl or a sexy redhead girl?

Why can’t I have both?

13) Batman or Spiderman?

Aquaman.

14)What is the difference between a dog and a politician?

The sound they make when they die.

15) finally, MacGyver or the A-Team?

Walker Texas Ranger.


ACT 16 – Entrevista Imaginària a un VIP.

.

Qui és Eduard Punset?

És un escriptor i científic famós español. També té un programa de televisió.

Actualment és un professor de ciència, tecnología, i societat a la “Faculty of Economics of the Chemical Institute of Sarrià” (Universitat Ramon Llull ). Desde el 1996, ha dirigit Redes, un programa de ciència on entrevista a altres científics, emés a TVE.


.

Entrevista

1) Que és la vida?

La vida és una tom-tom-tombola de llum i de color.

2) Els narvals són Unicorns evolucionats?

No, són el resultat de la fusió de balenes i unicorns.

3) Si es neix sord, en quin idioma pensam?

En la llengua dels dracs.

4) Si “con” és el contrari de “pro”, “congrés” és el contrari de “Progrés”?

Si, de totes les maneres.

5)De totes les persones que has a entrevistat, amb quina has gaudit més?

He entrevistat a molta gent però amb la persona amb la que més he gaudit ha estat amb “La Blasa”

6) Quina és la causa de tots els problemes?

Les lleis, la religió, els diners, el sistema, la societat y la humanitat.

7) Lamarck o Darwin?

Jo.

8) Pedra, paper, tisores, llangardaix, Spock?

Spock

9) Pots explicar algun malson que hagis tengut?

Un somi en el que un gripau s’enriu de jo. També hem segeix a Twitter.

10) Com pots adquirir experiència per al treball, si això és un requeriment de feina?

Matant a tothom

11) Cactus o ficus?

Cactus

12) Una atractiva rossa, o una pél-roja sexy?

Perquè no les puc tenir a les dues?

13) Batman o Spiderman?

Aquaman

14) QUina és la diferència entre un gos i un polític?

El renou que fan quan moren

15) Per acabar, MacGyver o l’equip a?

Walker Texas Ranger


.


Published by

Jaume Martí Sapena

.