Making Crosswords.

.

A crossword is a word puzzle that normally takes the form of a square or a rectangular grid of white and shaded squares. The goal is to fill the white squares with letters, forming words or phrases, by solving clues which lead to the answers. In languages that are written left-to-right, the answer words and phrases are placed in the grid from left to right and from top to bottom.

IES Manacor students have made some crosswords about  different subjects (newspaper, fashion, music, sports, and others). Bellow you can see their productions.

.

Dissenyant Mots Encreuats.

.

Els mots encreuats són un passatemps que combina l’aspecte visual d’un trencaclosques (s’ha d’omplir un enreixat) amb el funcionament del joc de paraules. Es tracta de completar un tauler amb els mots definits, directament o amb pistes, de manera que encaixin els uns amb els altres. El domini del vocabulari és essencial per endevinar les paraules amagades.

Els estudiants de l’ IES Manacor han creat diferents mots encreuats de diversos temes (diaris, moda, música, esports, i altres). A continuació podeu veure el resultat del seu treball.

.

Crosswords / Mots Encreuats.

CROSSWORD about FASHION

Designed by Aina Estrany Galmés.

Designed by Joan Sureda Cantos.

Designed by Joan Sureda Cantos.

CROSSWORD about ECONOMY

Designed by Joan Anguita Bover.

CROSSWORD about NEWSPAPER

Designed by Toni Ferragut Canaves.

CROSSWORD about MOVIES

Designed by Jaume Martí Sapena.


.

Published by

Pilar Caldentey Gomila.

IES MANACOR – english teacher.

.

Advertisements