ACT 9 – Weather Forecast.

.

Weather forecasting is the application of science and technology to predict the state of the atmosphere for a given location. Human beings have attempted to predict the weather informally for ages, and formally since the nineteenth century. Weather forecasts are made by collecting quantitative data about the current state of the atmosphere and using scientific understanding of atmospheric processes to project how the atmosphere will evolve.

Example of a newspaper weather forecast.

There are a variety of end uses to weather forecasts. Weather warnings are important forecasts because they are used to protect life and property. Forecasts based on temperature and precipitation are important to agriculture, and therefore to traders within commodity markets.

Traditionally, newspaper, television, and radio have been the primary outlets for presenting weather forecast information to the public.

.

meteorological prevision for Balearic islands

The meteorological forecast for the weekend of 24th, 25 and 26 February in the Balearic Islands will be quite pleasant for those who want to hike or go to the beach.

Friday 24th.

In Majorca,  the weather forecast on Friday is  sunny  and tempered. We hope that the atmosphere is not cold or windy.

The temperature is between 18 and 26 degrees.

In Menorca, Friday 24th will be a sunny day like in Mallorca, but in the afternoon it will change and possibly there will be north of clouds that will be accompanied by a little wind. The temperature will be between 13 and 14 degrees.

In Ibiza, the weather forecast for Friday is good, a very sunny and hot day that will be the best temperature of the Balearic Islands with an average 18 degrees.


.

.

ACT 9 – Previsió Meterològica.

.

La Predicció Meterològica consisteix en l’aplicació de la ciència i la tecnologia a la predicció de l’estat de l’atmosfera en un determinat lloc. L’èsser humàs sempre a intentat predir el temps informalment des de fa milenis, i formalment des del segle XIX. Les prediccions del temps es basen en la recol·lecció de dades quantitatives sobre l’estat actual de l’atmosfera fent ús de coneixements científics dels processos atmosfèrics per a calcular com l’atmosfera evolucionarà.

Hi ha varis usos finals de la predicció metereològica. Davant les amenaces del temps resulten importants les prediccions perquè permeten salvar vides i protegir propietats. A més, les previsions basades en temperatures i precipitacions són importants per a l’agricultura.

Tradicionalment, els diaris, la televisió i la ràdio han sigut els mitjans més populars per a presentar la informació relativa a les prediccions del temps al públic.

.

Previsió meteorològica a les illes balears.

La previsió metereològica del cap de setmana del 24 , 25 i 26 de maig a les Illes balears serà bastant agradable per aquells que vulguin anar d’excursió o a la platja.

Divendres 24.

A Mallorca  , pensam que la previsió meteorològica d’aquest divendres serà que farà un dia assolellat i templat.Esperem que l’ambient no sigui fresc ni ventós.

La temperatura serà entre 18 i 26 graus ºC

A Menorca , Pensam que la previsió meteorològica per aquest divendres a Menorca serà que farà un dia assolellat parescut a Mallorca però a la tarda canviarà i possiblement hi hagi nuvols de tramuntana que aniran acompanyades de un poc de vent. La temperatura serà de entre un 13 i 14 graus ºC.

A Eivissa, la previsió meteorològica per aquest divendres serà que farà un dia ben assolellat i caluros. serà el que tindrà la millor temperatura de les Illes Balears amb una mitjana 18 graus ºC.


.

Published by :

Joan Anguita Bover.

IES MANACOR – 1ºBATX.

.

Advertisements