Horoscope.

.

Horoscope refers to an astrologer’s interpretation, usually based on a system of Sun sign astrology; or on the calendar significance of an event, as in Chinese astrology.

Astro Signs

In particular, many newspapers and magazines carry predictive columns based on celestial influences in relation to the zodiacal placement of the Sun on the day of a person’s birth, identifying the individual’s Sun sign or “star sign” based on the tropical zodiac.

.

Aries.

For the people born in this sign, the stars may give you trouble, but you can face it if you keep happy.

Taurus.

The stars will follow you, everything will be awesome: You will earn a lot of money, you will find your love and you will be happy.

Gemini.

You will feel ill but you will recover quickly, avoid being bad with people near you.

Cancer.

You feel like a boss but you aren’t, stop saying to everybody who they have to do and start doing things by your own.

Leo.

Keep smiling and the stars may guide you, if you’re happy, everything will be easy.

Virgo.

You will suffer a lot, you will probably die, so, you better take profit of these moments and be a good person.

Libra.

You have been working too much, disconnect and go to the cinema or something, take a minute for yourself, breathe, and when you are rested, go ahead again.

Scorpio.

Don’t worry about your family, in these times you have to protect only yourself, because you are more important than other people.

Sagittarius.

The stars are clear: All this month you have to work for making the live better for a Taurus or a Scorpio person.

Capricorn.

Don’t be so rude! You will lose important people if you keep that attitude.

Aquarius.

If you are in love, tell to the one who you love that you love her/him, the other person will accept. If you aren’t in love, you will find that person by asking for being loved.

Pisces.

You don’t talk a lot don’t you? Open yourself to other people and feel good, because it will help you in the future.


.

Horòscop.

.

L’horòscop consisteix en una interpretació astrològica, nomalment basada en l’astrologia del sistema solar; o en un calendari d’esdeveniments significants, com és el cas de l’astrologia chinesa.

En concret, molts de diaris i revistes contenen columnes de predicció basades en les influències dels estels en relació amb la posició del Sol en el dia de naixement d’un persona, identificant així el seu corresponent signe del zodiac.

.

Àries.

Per aquells nascuts sota aquest signe, les estrelles poden ocasionar problemes, però podrás enfrontarte a ells si et mantens feliç.

Taure.

Les estrelles t’acompanyarán, tot serà increíble: Guanyarás molts doblers, trobarás l’amor i serás feliç.

Bessons.

Et trobarás malament però et recuperarás aviat, evita ser massa sever/a amb les persones del teu entorn.

Càncer.

Et sents un/a líder però no ho ets, deixa de dir als altres el que han de fer i comença a fer les coses per tu mateix/a.

Lleó.

Segueix rient i les estrelles t’acompanyarán, si ets feliç, tot serà fácil.

Verge.

Patirás molt, probablement morirás entre terribles sofriments, per tant, val més aprofitar aquests darrers moments i no arriscar-se, sigués bona persona amb la familia i els amics íntims.

Libra.

Has treballat molt, desconecta i ves al cinema o alguna cosa, pren un minut per a tu , respira, i quan haguis descansat, contínua.

Escorpió.

No et preocupis per la familia, ara mateix només has de pensar en protegirte a tu, ja que ets més important tu que els altres.

Sagitari.

Les estrelles són clares: Aquest mes has de dedicar-te a millorar la vida de les persones de Taure i de les persones d’Escorpí.

Capricorn.

No siguis tan maleducat! Si segueixes així podries perdre a persones importants a la teva vida.

Aquari.

Si estimes a algú, val mes que li ho diguis, ell/a acceptará i estareu bé junts. En cas negatiu, demana ser estimat i l’amor vindrá sol.

Peixos.

No parles molt no? Obre’t a altres persones i alegra’t, això t’ajudará en un futur.


.


Published by

Jaume Martí Sapena.

IES MANACOR – 1ºBATX.

.