Designing Comic Strips.

.

A comic strip is a sequence of drawings arranged in interrelated panels to display brief humor or form a narrative, often serialized, with text in balloons and captions.

Traditionally, throughout the 20th century and into the 21st, these were published in newspapers, with horizontal strips printed in black-and-white in daily newspapers, while Sunday newspapers offered longer sequences in special color comics sections.

IES Manacor students has designed their own comic strips. Watch them and spend a funny time.

Dibuixant Tires Còmiques.

.

Una tira còmica és una seqüència de dibuixos organitzats en panells interrelacionats que mostren una breu història humorística en format narratiu, sovint serialitzat.

Tradicionalment, al llarg del segle XX i en el XXI, les tires còmiques s’han publicat en els diaris, en tires horitzontals en blanc i negre; mentre que els diumenges els diaris ofereixen seccions de còmics en color amb seqüències més llargues.

Els estudiants de l’IES Manacor han dissenyat les seves pròpies tires còmiques. Pega-lis una ullada i gaudeix d’un temps divertit.

Comic 1

Summer Time. Designed by Antoni Ferragut Canaves

Epic Comic Battles of History I. Designed by Jaume Marti Sapena

A Painful Day. Designed by Miquel Àngel Valero Frau.

A Monkey Heroe. Designed by Joan Anguita Bover.

Wolverine. Designed by Joan Sureda Cantos.

A Love Present. Designed by Antoni Ferragut Canaves

Jump failed

Jump Failed. Designed by Miquel Àngel Valero Frau.

A Ninja Adventure. Designed by Joan Sureda Cantos.

.

Published by :

Toni Ramírez Duran.

IES MANACOR – ICT TEACHER.

.

Advertisements