EXA 03 – Examples of Old Ads.

.

Commerce, social trends and technology have all played a role in the history of print advertising. The evolution of print advertising revolutionized the way manufacturers and retailers sold products, and progressed into a major revenue source for publishers. Rooted in simple handbills and newspaper listings, print advertising embraced technology, and today continues to offer new venues for promoting causes and products.

Bellow you can see a wide list of old printed ads related to different products and brands.

.

EXA 03 – Exemples de Vells Anuncis Publicitaris.

.

El comerç, les tendències i hàbits socials, i la tecnologia han jugat un paper molt important en la història dels anuncis publicitaris impressos. L’evolució de la publicitat impressa revolucionà la forma en què les empreses venien els seus productes, i proporcionà una major font d’ingressos per als publicistes, diaris i revistes.

A continuació podeu veure una àmplia llista de vells anunics publicitaris impressos de diferents productes i marques.

.

Old Printed Ads / Vells Anuncis Impressos.

This slideshow requires JavaScript.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.