EXA 01 – Examples of Front Pages.

.

Bellow you can see a wide list of front pages from real newspapers all around the world.

.

EXA 01 – Exemples de Primeres Planes.

.

A continuació es mostra una àmplia llista de primeres pàgines de diaris de tot el món.

.


..A

Front Pages / Primeres Planes

.

 

This slideshow requires JavaScript.


.

Published by :

Toni Ramírez Duran

.