ACT 3 & 4 – QUIZZES ABOUT THE PRESS.

.

A quiz is a form of game or mind sport in which the players attempt to answer questions correctly. In this case,  we have designed a quiz as a brief assessment used in education to measure growth in knowledge.

These quizzes are scored in points in order to check students’ knowledge about the Vocabulary related to The Press.

.

ACT 3 & 4 – CONCURSOS SOBRE LA PREMSA.

.

Un test o concurs (quiz) és una forma de joc en el qual els jugadors responen preguntes. En aquest cas, hem dissenyat un breu concurs per a mesurar el grau d’aprenentatge dels alumnes  pel que fa al Vocabulari en Anglès Relacionat amb la Premsa.

.
.

Published by

Toni Ferragut  Canaves.

IES MANACOR – 1ºBATX.

.