THE THREE BILLY GOATS CALDENTEY TALE

..

The Three Billy Goats Caldentey is an adaptation of the popular fairy tale The Three Billy Goats Gruff. The students’ task consisted of rewriting the original version into a theater script. They changed the characters as well as some of the dialogues. Finally, they recorded the story using a sound editing application and they created the pod-cast you can listen to in this post.

….


RECORDED BY:
.

STUDENTS in 2nd ESO  PCA II (2010).

….

LES TRES CABRETES CALDENTEY – UN CONTE POPULAR.

..

Les Tres Cabretes Caldentey és una adaptació del conte popular Les Tres Cabretes. La tasca dels estudiants va consistir en re-escriure la versió original en un guió teatral. Ells canviaren els personatges així com també alguns diàlegs. Finalment, enregistraren la història fent ús d’una aplicació d’edició de so i produiren el pod-cast que podeu escoltar en aquest article.

….


….

ENREGISTRAT PER:
.

ALUMNES de 2n ESO PCA II (2010).

.