PRETTY XESCA – A FAIRY TALE

..

Pretty Xesca is an adaptation of the popular fairy tale Pretty Ritty. The students’ task consisted of rewriting the original version into a theater script. They changed the characters as well as some of the dialogues. Finally, they recorded the story using a sound editing application and they created the pod-cast you can listen to in this post.

….


RECORDED BY:
.

STUDENTS in 2nd ESO  PCA II (2010).

….

PRETTY XESCA – UN CONTE POPULAR.

..

Pretty Xesca és una adaptació del conte popular la Rateta Presumida. La tasca dels estudiants va consistir en re-escriure la versió original en un guió teatral. Ells canviaren els personatges així com també alguns diàlegs. Finalment, enregistraren la història fent ús d’una aplicació d’edició de so i produiren el pod-cast que podeu escoltar en aquest article.

….


….

ENREGISTRAT PER:
.

ALUMNES de 2n ESO PCA II (2010).

.